23,759
25,103
192
12.46
14.06
16.59

...
Şehir Hakkında

Türbeler

ESKİŞEHİR’DEKİ TÜRBELER

  • Yunus Emre Türbesi; Eskişehir’e bağlı, Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Beldesi’nin (Sarıköy) kuzeydoğusunda Eskişehir-Ankara demiryolunun hemen güneyindedir. Yunus Emre’nin ilk mezarı 13.yüzyıla ait olup, demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan, 1,5 - 2 m. yüksekliğinde avlu duvarları içindedir.
  • Süceattin Veli Türbesi; Sücaattin-i Veli Türbe ve Külliyesi Seyitgazi İlçe Merkezine 7 km toprak yolla bağlı Arslanbeyli Köyü’ndedir. Kare planlı, üzeri kubbe örtülüdür. İmareti ile birlikte 1511-1517 yıllarında Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Külliyede Ali Mürüvvet Paşa Türbesi vardır. İstiklal Harbi sırasında çok tahrip edilmiş, ilk restorasyon 1969 yılından itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlanmış ve yapılmıştır.
  • Melikgazi Türbesi; Seyitgazi İlçesi’nde Doğançayır Köyü’nde bulunan Erken Osmanlı Dönemi türbesinde, Roma ve Bizans Dönemi parçaları çokça kullanılarak yapılmıştır. Üst kısımlarda kirli sarı-mavi-yeşil renklerle bitki motifleri ve eski yazılar çok harap durumdadır. Avluda çeşitli yapı kalıntı izleri görülmektedir.
  • Himmet Baba Türbesi; Kümbet köyü kayalığındadır. Plan, teknik ve malzeme özellikleriyle 13. yüzyıla tarihlenir. Dıştan sekizgen gövdeli, içeriden daire planlıdır. Gövdesi kesme taşlarla örülmüş olup, üzeri tuğladan piramidal külah çatı ile kapatılmıştır.  Giriş kapısında Bizans Dönemine ait mermer mimari parçalar kullanılmıştır. Etrafındaki hazirenin mezar şahideleri üzerindeki kitabelerden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığı anlaşılır.
  • Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesi; Eskiden zaviyede her salı günü düzenli toplanıldığından halk arasında “Salı Tekkesi” olarak adlandırılır. Zaviyede, Anadolu Selçuklu Sultanları I. İzzeddin Keykavus ve I. Alaeddin Keykubat’ı Fütüvvet Teşkilatı’na davet etmek üzere Abbasi Halifesi’nin elçisi olarak Anadolu’ya gelen Şeyh Şehabettin Sühreverdi yatmaktadır.
  • Üryan Baba Türbesi; Kalenderi dervişi olduğu düşünülen Üryan Baba için yaptırılan türbe; mimarisi ile Bizans yapı sanatını andırıyor. Üryan Baba’nın yaşadığı dönemdeki önemli ve sözü geçen bir zat olduğu düşünülmektedir. Türbeyle ilgili tarihi kaynaklarda pek bir bilgi bulunmuyor ancak incelemeler neticesinde türbenin 15. yüzyıl sonrasına ait olduğu düşünülmektedir. Yapı koni biçiminde bir türbe ve yanındaki küçük evden oluşmaktadır. Tarih uzmanlarına göre türbelerin Anadolu’nun Türk ve Müslüman hale gelmesinde önemli payı vardır.
  • Seyyit Mahmut Suzani Külliyesi; Kümbet, türbe ve hazire kısımlarından oluşan Seyyit Mahmut Suzani Külliyesi Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden izler taşıyor. Yapının 1348 senesinde yapıldığı tahmin edilmektedir. İsmini taşıdığı Seyyit Mahmut Suzani’nin döneminin önde gelen din alimlerinden biri olduğu düşünülmektedir.